dirkboek1800*600

Oefent zijn beroepswerkzaamheden uit in het kader van de bvba advocaten kantoor Dirk Devroe, KBO 476.505.867, BTW 0476.505.867 met maatschappelijke zetel te Schoten Eekhoornlei 1 A en uitbatingszetel te Schoten Kromvendreef 15.


Voorkeurmateries

 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Conflictbehandeling en – oplossing
 • Vennootschappenrecht
 • Faillissementen
 • Contracten & verbintenissen
 • Invordering en incasso
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Energierecht

Gerechtelijke mandaten

 • Curator
 • Gerechtelijke vereffenaar
 • Schuldbemidelaar
 • Voorlopig bewindvoerder

Talen

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits

Curriculum

Dirk Devroe studeerde aan de Antwerpse Universiteiten Ufsia en UIA waar hij elk jaar graden behaalde. Hij haalde tevens een diploma aan de City of London Polytechnics Summer Course European Business Law. Hij volgde een bijkomende opleiding vennootschappenrecht aan het EHSAL. Hij is sedert 1986 ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Publicaties

 • Dirk Devroe is sedert 2001 redactielid van IUVIS

Vroegere activiteiten

 • Docent debiteurenbeheer (Tijdsacademie)
 • Docent vennootschappen en overdracht
  in familiale ondernemingen
 • Co – voorzitter van de paritaire
  commissie van de UIA
 • Voorzitter van de overkoepelende studentenvereniging van de UIA en Antwerpse Universiteiten