Het advocatenkantoor Devroe is reeds meer dan 20 jaar actief en gespecialiseerd in debiteurenbeheer. Het kantoor geeft opleidingssessies voor bedrijven en verstrekt een cursus die als handleiding kan dienen voor de debiteurenbeheerders van haar cliënteel. Deze opleidingen worden ook gegeven aan de Tijdsacademie (Financieel Economische Tijd). Waar mogelijk worden suggesties gedaan om debiteurendienst van cliënten te verbeteren.

De betrachting is een zo groot en zo snel mogelijke recuperatie op de efficiëntst mogelijke  wijze. De wijze van samenwerking wordt op maat van de cliënten uitgewerkt. Aan de hand van behandelde dossiers worden statistieken bijgehouden die met de cliënten besproken worden om de recuperatie en recuperatiekosten te optimaliseren.

Het kantoor doet zowel incasso’s (pre-gerechtelijke fase) als invorderingen (procedures). Het kantoor werkt op structurele basis samen met het gerechtsdeurwaarderskantoor J. Veyssiere – F. Hooft – C. Bellens – P. De Haes – E. Hooft en heeft verder een netwerk van plaatselijke correspondenten en gerechtsdeurwaarders. De mogelijkheid kan worden uitgewerkt om de invorderingsdossiers on line op te volgen. Voorafgaandelijk aan de dagvaarding kan een solvabiliteitsonderzoek worden uitgevoerd.

Het ereloon in verband met incassodossiers wordt in regel begroot volgens een waardetarief dat aangepast wordt in functie van verschillende factoren zoals o.m. de grootte van de dossiers, het aantal dossiers, de vaste samenwerking. De interne kosten zitten vervat in dit tarief zodat U exact weet wat kan worden aangerekend. Forfaitaire tarieven kunnen overeengekomen worden. Bij dreigend gevaar voor insolvabiliteit kunnen bewarende maatregelen worden genomen (zoals het leggen van beslag – onderhandelingen voor het bekomen van zekerheden). Wij streven naar een elektronische dossierbehandeling op maat van de cliënten.

Onze kracht ligt in de efficiëntie : een hoge recuperatie tegen een lage kostprijs. Voor informatie of het opstarten van een samenwerking mag U contact opnemen met Dirk Devroe.