Het kantoor legt zich al twintig jaar toe op de vennootschapsproblemen van kleine en middelgrote ondernemingen.

Als curator, vereffenaar en bewindvoerder is advocaat Dirk Devroe zeer goed vertrouwd met de problematiek van ondernemingen in moeilijkheden.

Het kantoor behandelt veelvuldig aansprakelijkheidsvorderingen tegen bestuurders en aandeelhouders en geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders.

Wij adviseren U graag bij de overdracht van ondernemingen of participaties en begeleiden U, indien U dit wenst, met gespecialiseerde accountants en revisoren waarmee wij samenwerken.